Anayasalarımızın Özellikleri

A-1876 Anayasası (Kanun-i Esasi)

•Egemenlik padişaha aittir.

•Laik değildir (Devlet dini islamdır madde ile)

•İki meclisten oluşur (Meclis-i Ayan, Meclis-i Mebusan)

•Hükümet padişaha karşı sorumludur.

•Resmi dili Türkçedir.

•Meclisi açma, kapatma ve yas koyma yetkisi padişaha aittir.

•Azınlıklara da temsil hakkı tanınmistir.

B-1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasi)

•Egemenlik ulusa verilmiştir.

•Güçler birliğini benimser.

•Laik değildir.

•Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

•Hükümet meclis tarafından denetlenir.

•Seçimler 2 yılda bir yenilenir seçmen yaşı 18 dir.

B-1924 Anayasası

•Güçler ayrılığı ilkesini benimser.

•İlk kez yargıya bağımsızlık tanınmıştır.

•Sonradan laikleşmiştir. (1928 -1937)

•Seçimler 4 yılda bir seçmen yaşı 22 dir.

•Cumhurbaşkanı 4 yıl için seçilir birden fazla kez seçilebilir.

D-1961 Anayasası 

•En demokratik Türk Anayasasıdır.

•Laiktir.

•Parlamento iki meclisten oluşur (Senato ve Millet Meclisi)

•Seçimler 4 yılda bir yapılır.

•Cumhurbaşkanı 7 yıl için, bir kez seçilebilir.

•Anayasa Mahkemesi kurulmuş, çalışanlara örgütlenme hakkı tanınmıştır.

E-1982 Anayasası 

 • Daha ayrıntıcıdır.
 • • Geçiş dönemi öngörmüştür. Bir defaya mahsus olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi halka
  yaptırılmıştır.
  • Katı ve serttir. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı onayı şartı ilk kez getirilir.
  • Milli Güvenlik Konseyinin düzenlediği kanunların anayasaya aykırılığı iddia edilemez.
  2001 değişiklikleriyle çıkarılmıştır.
  • Otoritenin ağırlığı artmıştır. Kamu yararının, kişilerin yararından önce geldiği düşüncesi ve
  anarşi kaygıları sebebiyle hak ve hürriyetlerde sınırlamalara gidilmiştir. Güçlü devlet, otoriter
  idare kavramları ön plana çıkmıştır.
Visits: 242