ÇOCUKLARINI YUTAN KRONOS’UN ÖFKELİ OĞLU ZEUS

Zeus, Titanlardan olan Kronos ve Rhea’nın oğullarından biriydi. Babası Kronos bir kehanet nedeniyle, diğer kardeşlerini doğar doğmaz yutarken, annesi son çocuk olan Zeus’u İda Dağına  kaçırarak kurtarmıştı. Zeus  babasının egemenliğini elinden alacak zaman gelene kadar burada gözlerden uzak büyümüştü.

Başka bir efsaneye göre, Zeus ,Amalthea adlı bir keçi tarafından yetiştirildi.Babasının bebek Zeus’un ağlamalarını duymaması için her gece bir grup asker dans ederek bağırdı ve kalkanları ile  mızraklarını tokuşturarak sesler çıkardılar.

Yetişkinliğe erişen Zeus, babasını mağlup edip kardeşlerini onun midesinden çıkarttı ve bu isyanından sonra göklerin ve yerin hükümdarı oldu. Kardeşlerinden Poseidon denizlerin tanrısı, Hades ise yer altı tanrısı oldu. Zeus ise; Olympos dağında yaşamaya başlayıp buradan dünyayı yönetti. Tanrılığı genelde  hava olayları ile  ilişkiliydi.

Zeus, ilgili sanat eserlerinde fiziksel olarak genellikle siyah ya da gri sakallı, uzun kıvırcık saçlı, uzun boylu, kaslı ve güçlü görünümlü bir adam olarak tasvir edilmiştir.

Zeus’un öfkeli bir tanrı olduğu da bilinmektedir. Kolay sinirlenmekte  ve sinirlendiği zamanlar  da çok yıkıcı olabilmekte idi. Sinirlendiğinde şimşek ve yıldırımları etrafa savurup, şiddetli fırtınalara neden olarak dünyayı alt üst edebiliyordu.

İlk Yunanlar, daha sonra Romalılar (Jupiter adıyla) ve dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlar tarafından kendisine tapınıldı. Tanrıların babası olarak Zeus, her tanrının bireysel görevini gerçekleştirmesini sağlar, kötülükleri cezalandırır, uzlaşmayı sağlar ve adeta tanrıların danıştıkları, her şeyi bilen, güçlü arkadaşları gibiydi.

Zeus sık sık insan yaşantısına müdahale etmekten de hoşlanırdı. Ölümlüleri dikkatlice izler, kötülük yapanları, sözünde durmayanları, yalan söyleyenleri ağır bir şekilde cezalandırır; hayırseverleri, adaletlileri, faydalı işler yapanları ödüllendirirdi. Çoğunlukla çok sayıda ölümlü kadınla girdiği aşk ilişkileriyle konuşulmuş olsa da, Zeus yoksul koruyucusu olarak, yeryüzündeki varlıklı insanlardan kendilerinden daha az şanslı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamalarını istemiştir.

Visits: 264