Bildiğinizi zannetmeniz, öğrenmemenizin en büyük düşmanı olmuştur.

Claude Bernard

Visits: 255